Standard Life Investments

Erillissijoitukset

Voimme tarjota kattavan valikoiman erillispalveluja, mukaan lukien osakkeisiin, joukkolainoihin, kiinteistöihin ja valtion velkasitoumuksiin tehtäviä sijoituksia koskevat erityistoimeksiannot, absoluuttisen tuoton salkkujen ja yhdistelmäsalkkujen hoito sekä harkinnanvaraisesti tasapainotetut salkut.

Sijoitusvaihtoehdot

Suuret sijoittajat voivat valita joko erikoissijoituksia sisältävän tai tasapainotetun salkun.

  • Erikoissijoituksia sisältävät salkut sijoittavat vain markkinoille tai omaisuusluokkiin, jotka sijoittaja tai hänen sijoitusneuvojansa määrittää. Voimme lisäksi hallinnoida mukautettuja erillisratkaisuja, jotka täyttävät sijoittajan erityiset vastuutavoitteet.
  • Yhdistelmärahastot sijoittavat hajautettuun valikoimaan globaaleja osakkeita, joukkolainoja, kiinteistöjä ja käteisvaroja. Salkunhoitajat tekevät kaikki eri omaisuusluokkia koskevat sijoituskohteiden valintapäätökset. Strategiatiimimme puolestaan vastaa varojen kohdentamisesta suhteessa yhdistelmävertailuindeksiin, josta sovitaan asiakasjohtajan kanssa.

Ammattimaista asiakaspalvelua keskitetysti

Erillissijoitusasiakkaalle nimetään asiakkaalle tulosvastuussa oleva asiakasjohtaja, ja hänen tehtävänään on varmistaa, että asiakkaan sijoitustavoitteet saavutetaan. Säännöllisillä tapaamisilla asiakasjohtajan kanssa varmistetaan, että pysyt ajan tasalla salkkusi kehityksestä.

Henkilökohtainen asiakasjohtaja vastaa myös siitä, että saat aina hyvää palvelua.

Määrittelemme myös asiakkaan kanssa hänen raportointitarpeensa, mukaan lukien salkun raha- ja kirjanpitoarvot sekä arvostuksen. Säännöllisistä tuottoa ja salkkua koskevista raporteista ilmenee sijoitusten tuotto, sijoituspäätöksiin vaikuttaneet tekijät sekä käsityksemme markkinoiden näkymistä.