Standard Life Investments

Pääomasijoittaminen

Pääomasijoittamisen edut

Olemme huomanneet yhä useampien institutionaalisten sijoittajien, eläkerahastojen ja varakkaiden yksityishenkilöiden siirtyvän pääomasijoittamiseen salkkujensa tuoton parantamiseksi. Mahdollisuus parantaa tuottoja ja pääoman tuottoa houkuttelee monia sijoittajia sijoittamaan tähän nopeasti kehittyvään omaisuusluokkaan.

Johtamisen edellyttämä kokemus, menestyksen edellyttämä varmuus

Standard Life on sijoittanut pääomasijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusrahastoihin vuodesta 1973 lähtien. SL Capital Partners LLP ja Standard Life Investments hallinnoivat yhdessä strategiaa, jonka tarkoituksena on pääomasijoitusrahastojen rahastojen sijoitusten tekeminen kolmansien osapuolten puolesta.

SL Capital kuuluu Euroopan ja Pohjois-Amerikan suurimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin pääomasijoitusrahastojen rahastojen hallinnoijiin, ja se tekee primääri- ja sekundäärirahastosijoituksia sekä sijoituksia yhteissijoitusrahastoihin. Yhtiön hallinnoimien pääomarahastojen varat ovat noin 10.8 miljardia euroa*, ja erillisiä rahastojen rahastoja on 25.

Pääomasijoitustiimimme yhteen laskettu kokemus on yli 250 vuotta. Eräs sijoitustiimimme vahvuuksista on tiimin jäsenten kokemus suorasta kaupankäynnistä, minkä ansiosta voimme noudattaa menestyksekkäästi yhteistä sijoitusstrategiaa ja kirkastaa näkemystämme sijoituskohteina olevien rahastojen strategioista, prosesseista ja menetelmistä.

Asiakkaamme voivat tehdä pääomasijoitusrahastojen rahastosijoituksia kommandiittiyhtiöiden, erikseen sovittavien järjestelyjen ja Lontoon pörssissä noteeratun Standard Life Private Equity Trust -sijoitusyhtiön (”SLPET”) kautta. SLPETin välityksellä yksityissijoittaja-asiakkaat voivat tehdä pääomasijoituksia yrityksiin. Asiakkainamme on muun muassa Ison-Britannian, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Euroopan johtavia institutionaalisia sijoittajia, perheyrityksiä sekä varakkaita yksityishenkilöitä eri puolilta maailmaa.

*Assets raised and managed as at 28/02/2017
The exchange rate on this day was £1=€1.1711