Standard Life Investments

Oikeudelliset huomautukset ja tiedot

1. Yhtiö ja sen rekisteröintitiedot

Standard Life Investments Limited on rekisteröity Skotlannissa (SC123321), ja sen toimipaikaksi on rekisteröity 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Lisäksi se on rekisteröity Irlannissa (904256), ja sen päätoimipaikaksi on rekisteröity 90 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanti.

Standard Life Investments -ryhmään kuuluvat Standard Life Investments (Holdings) Limited (SC298143) ja sen tytäryhtiöt, joihin kuuluu Standard Life Investments Limited, Standard Life Wealth Limited (SC317950), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), SL Capital Partners LLP (SO301408), ja Ignis Asset Management Limited (SC200801). Kaikkien yritysten toimipaikaksi on rekisteröity Skotlanti ja osoitteeksi 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL.

Yksilöllisiä säästötilejä (ISA) koskevia tietoja hallinnoi Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited.

Yllä mainituilla yhtiöillä Standard Life Investments (Holdings) Limitediä ja Ignis Asset Management Limitediä lukuun ottamatta on Isossa-Britanniassa Financial Conduct Authorityn myöntämä toimilupa. Yhtiöiden toimintaa sääntelee sama taho.

Financial Conduct Authority-rekisterin viitenumerot: Standard Life Investments Limited – 188406, Standard Life Wealth Limited – 466684, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited – 146477, SLTM Limited – 119366, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited – 143445, SL Capital Partners LLP – 469934. Financial Conduct Authority-rekisteri on nähtävissä osoitteessa https://www.fca.org.uk/register.

Standard Life Aberdeen plc:n ja sen tytäryhtiöiden alv-numero on GB270347469.

Standard Life Investments (USA) Limited on rekisteröity Skotlannissa (SC215736), ja sen toimipaikaksi on rekisteröity1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Se on Standard Life Investments Limitedin kokonaan omistama tytäryhtiö. Se on rekisteröity Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitean (US Securities and Exchange Commission) rekisteriin sijoitusneuvontayritykseksi, ja sen päätoimipaikka on One Beacon Street, 34th Floor, Boston, MA 02108-3106, USA.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited on rekisteröity Hongkongissa (666004), ja sen toimipaikaksi on rekisteröity 30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hongkong. Se on Standard Life Investments Limitedin kokonaan omistama tytäryhtiö. Sillä on Hongkongissa Arvopaperi- ja futuurikomitean (Securites and Futures Commission) myöntämä toimilupa. Kyseinen taho myös sääntelee yhtiön toimintaa. Yhtiön päätoimipaikka on Suite 5301-5302 The Center, 99 Queen's Road Central, Hongkong.

Kaikki tällä internetsivustolla esiintyvät viittaukset Standard Life Aberdeen -ryhmään merkitsevät Standard Life Aberdeen plc:n tytäryhtiöitä.

2. Asuinpaikka

Tämä internetsivusto on tarkoitettu sellaisten maiden asukkaille, joissa Standard Life Investments -ryhmän tuotteita voidaan myydä, ellei toisin ilmoiteta. Sivustolla esitetyt tiedot eivät ole tarjous tai pyrkimys myydä minkään tällä sivustolla esitellyn rahaston tuotteita tai osakkeita kenenkään toimesta sellaisella lainkäyttöalueella, jolla tällainen tarjous tai pyrkimys olisi lainvastainen tai jolla tarjouksen tekevällä tai kaupantekoon pyrkivällä henkilöllä ei ole valtuuksia siihen tai jos tällaisen tarjouksen tai pyrkimyksen kohteena on henkilö, jolle olisi lainvastaista kaupata tuotteita tai osakkeita.

3. Yleiset vastuuvapauslausekkeet ja ehdot

Standard Life Investments Limited on varmistanut kaikin kohtuullisin keinoin, että tällä internetsivustolla esitetyt tiedot ovat julkaisuhetkellä tarkkoja, ajantasaisia ja sovellettavan eli Ison-Britannian lainsäädännön ja määräysten mukaisia, mutta virheitä ja puutteita saattaa esiintyä johtuen tekijöistä, jotka eivät ole hallittavissa. Pidätämme oikeuden muuttaa tämän internetsivuston sisältöä, esittelyjä, toimintatapaa, toimintoja ja käytettävyyttä kokonaan tai osittain oman harkintamme mukaisesti ja ilman ennakkoilmoitusta. Emme takaa emmekä väitä, että internetsivustomme sivut olisivat koko ajan käytettävissä tällä sivustolla ilmoitettuina Ison-Britannian kuningaskunnan toimistoaikoina. Sivusto saattaa olla väliaikaisesti pois toiminnasta, tai sen käyttö saattaa olla rajoitettua hallinnollisista tai muista syistä. Emme vastaa menetyksistä tai vahingoista, joita aiheutuu siitä, että sivustoa ei voida käyttää tai siihen liittyen.

Jos tämän internetsivuston sisältämien tietojen tarkkuudesta tai ajankohtaisuudesta on epäilyksiä tai jos tarvitset lisätietoja, ota meihin suoraan yhteyttä tai käänny riippumattoman talousneuvojan puoleen.

Standard Life Investments Limited ei vastaa sellaisten sivustojen sisältämistä tiedoista, joihin voi siirtyä tämän sivuston linkkien kautta, eikä tällaisten sivujen toisinaan tapahtuvasta käytöstä poistosta. Muille sivustoille johtavat linkit on esitetty pelkästään yleisessä tiedotustarkoituksessa, eikä yhtiömme tarkasta tai tue tällaisia sivustoja ja niiden sisältöä millään tavalla, ellei toisin ilmoiteta. Napsauttamalla linkkiä mille tahansa muulle internetsivustolle käyttäjä poistuu Standard Life Investmentsin sivustolta ja avaa toisen sivuston omalla vastuullaan.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tuotteiden ja osakkeiden ja niistä saatavien tulojen arvo saattaa laskea tai nousta, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaansa summaa. Valuuttojen vaihtokurssit saattavat aiheuttaa sen, että ulkomaisten sijoitusten arvo nousee tai laskee. Lisätietoja rahastoista ja sivustolla mainituista tuotteista saa vastaavasta tiedotteesta tai esitteestä.

Voit sijoittaa Stocks and Shares ISA -säästötilille, jos olet täyttänyt 18 vuotta, sinulla on tili pankissa tai asunto-osuuskunnassa (building society) Yhdistyneessä kuningaskunnassa, et ole rekisteröitynyt muuhun Stocks and Shares ISA -säästötiliin kyseisenä verovuonna ja asut Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai täytät tietyt muut oleskeluvaatimukset, joista säädetään asiaankuuluvissa laeissa, asetuksissa ja ohjeissa.

Isossa-Britanniassa rekisteröityjen eläkerahastojen verotuksellista kohtelua saatetaan muuttaa tulevaisuudessa.

Avaamalla tämän internetsivuston sen käyttäjän katsotaan hyväksyneen tällä Käyttöehdot-sivulla esitetyt ehdot ja sitoutuneen noudattamaan niitä. Sivu on Skotlannin lain alainen.

4. Neuvonanto

Minkään tällä internetsivustolla esitetyn tiedon ei katsota olevan rahoituksellinen, sijoituksellinen tai muu ammattimainen neuvo, ja sivuston käyttäjän tulee kääntyä talousneuvojan tai muun ammattimaisen neuvonantajan puoleen, jos hän tarvitsee rahoitukseen tai muuhun liittyvää ammattimaista neuvontaa.

Mikäli rahaston valinnasta tai oikeudesta käyttää ISA- ja PEP-vaihtoehtoja on epäselvyyttä tai rahastoista tarvitaan lisätietoja, asiakas voi pyytää neuvoja talousneuvojaltaan. Jotkut neuvonantajat saattavat veloittaa maksun neuvoistaan.

5. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

© 2016 Standard Life Investments Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän internetsivuston, sen ikkunoiden ja niiden sisältämien tietojen ja materiaalien sekä näiden ryhmittelyn tekijänoikeudet omistaa Standard Life Investments Limited, ellei toisin ilmoiteta. Standard Life Investments, Standard Life Investmentsin logo ja fundaccess-toiminto ovat Standard Life Investments Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Myös Standard Life Investments Limitedillä tai muulla Standard Life Aberdeen-ryhmän yrityksellä – Standard Life Investments Limitedin määritysten mukaan – voi olla tekijänoikeudet tällä internetsivustolla mainittuihin tavara- ja palvelumerkkeihin.

Näiden sivujen kopioiminen kokonaan tai osittain ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta Standard Life Investments Limitediltä on ankarasti kielletty, ellei kyseessä ole pelkkä yksityinen, ei-kaupallinen katselutarkoitus.

6. Sähköposti

Mitään takuuta ei voida antaa siitä, että internetin kautta lähetetty sähköpostiviesti saapuu meille tai että tällaisen sähköpostiviestin sisältö pysyy luottamuksellisena tai muuttumattomana. Jos sivuston käyttäjä on huolissaan tästä, hän voi ottaa meihin yhteyttä puhelimella tai lähettää kirjeen. Emme ota vastuuta vahingoista, joita voi koitua sivuston käyttäjälle tai muille henkilöille internetin kautta lähetettyjen tietojen muuttumisesta tai niiden luottamuksellisuuden menettämisestä.

Pidätämme oikeuden valvoa yhtiöstämme lähtevien ja yhtiöömme saapuvien sähköpostiviestien käyttöä ja sisältöä varmistaaksemme, että sähköpostia koskevia omia toimintasääntöjämme noudatetaan, sekä havaitaksemme järjestelmiemme lainvastaisen tai sopimattoman käytön mukaan lukien tietokonevirusten välittäminen, sähköpostin tunnistetietojen väärentäminen ja palveluiden käytön estäminen ja ryhtyäksemme tarpeellisiin vastatoimiin.

7. Tietojen lataaminen

Kaikki ohjelmistojen lataamiset tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla. Standard Life Investments Limited ei takaa ladattavien ohjelmistojen sopivuutta eikä ota vastuuvelvollisuutta tietokoneongelmista, joita saattaa ilmetä lataamisen seurauksena. Jos tietokoneelle ladattavan ohjelmiston sopivuudesta on epäselvyyttä, on suositeltavaa kysyä neuvoa asiantuntijalta ennen ohjelmiston lataamista.

8. Henkilötietojen käyttö

Standard Life Investments Limitedin on kerättävä ja käytettävä henkilöiden, myös entisten, nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, henkilötietoja pystyäkseen harjoittamaan liiketoimintaansa ja vastaamaan asiakkaidensa vaatimuksiin tehokkaasti. Ymmärrämme, että henkilötietojen lainmukainen ja oikea käsittely on hyvin tärkeää toimenpiteiden onnistumisen kannalta ja asiakkaiden meihin kohdistuvan luottamuksen säilyttämiseksi.

Kaikkia keräämiämme, tallentamiamme ja käyttämiämme henkilötietoja, olivatpa ne paperilla, tietokoneella tai muulla välineellä, suojellaan asianmukaisesti sen takaamiseksi, että toimimme vuonna 1998 säädetyn Ison-Britannian tietosuojalain (Data Protection Act 1998) (jäljempänä ”tietosuojalaki”) mukaisesti. Hyväksymme täysin tietosuojalain kahdeksan tietosuojaa koskevaa periaatetta ja sitoudumme noudattamaan niitä. Näissä periaatteissa on määritelty, että:

 • henkilötietoja on käsiteltävä asian- ja lainmukaisesti
 • henkilötietoja tulee käsitellä määriteltyihin ja lainmukaisiin tarkoituksiin eikä millään muulla tavalla, joka olisi näiden tarkoitusten vastainen
 • henkilötietojen on oltava riittäviä ja tarpeellisia, eivätkä ne saa olla liian laajoja
 • henkilötietojen on oltava tarkkoja, ja ne on pidettävä ajan tasalla
 • henkilötietoja ei saa säilyttää pitempään kuin on tarpeen
 • henkilötietoja on käsiteltävä asianomaisen oikeuksia kunnioittaen
 • henkilötietoja on säilytettävä turvallisesti
 • henkilötietoja ei saa siirtää maahan, jossa ei ole riittäviä tietosuojalakeja.

Tietosuojarekisterissä on esitetty henkilötietojen säilyttämisen tarkoitus ja yleinen kuvaus niistä henkilö- ja järjestöryhmistä, joille saatamme kyseisiä tietoja luovuttaa. Emme paljasta tietoja ulkopuolisille tahoille, ellemme usko sen olevan lainmukaista.

Rekisterin voi nähdä tai siitä voi pyytää kopion Information Commissioner's Office -virastosta. Periaatteiden noudattamiseksi me:

 • noudatamme ehtoja, jotka liittyvät henkilötietojen asianmukaiseen keräämiseen ja käyttämiseen
 • täytämme velvollisuutemme määritellä tarkoitukset, joihin käytämme henkilötietoja
 • keräämme ja käsittelemme tarpeellisia henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen toimintamme vaatimusten kannalta tai noudattaaksemme lain vaatimuksia
 • takaamme käytettävien henkilötietojen oikean laadun
 • suoritamme yksityiskohtaisia tarkastuksia määrittääksemme henkilötietojen säilyttämisajan oikean pituuden
 • varmistamme, että tietosuojalain mukaisesti kunnioitetaan sen henkilön oikeuksia, jonka henkilötietoja säilytetään
 • ryhdymme asianmukaisiin turvatoimiin suojataksemme henkilötietoja
 • varmistamme, että henkilötietoja ei siirretä ulkomaille ilman soveltuvia suojauksia.

Kerätessämme henkilötietoja sivuston käyttäjästä ilmoitamme hänelle keräävämme hänestä tietoja ja kerromme, mitä aiomme tehdä tiedoilla.

Jos keräämme arkaluontoisia tietoja, käytämme asianmukaisia keinoja taataksemme, että meillä on selvästi ilmaistu suostumus saada tietää, käyttää ja säilyttää näitä tietoja. Arkaluontoiset tiedot ovat henkilökohtaisia tietoja henkilön rodullisesta tai etnisestä alkuperästä, poliittisesta katsantokannasta, uskonnollisista näkemyksistä, ammattiliittojen jäsenyyksistä, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, seksuaalielämästä, rikosten tekemisestä tai väitetystä rikosten tekemisestä ja rikoksen tekemiseen liittyvistä oikeudenkäyntimenettelyistä.

Mikäli sivuston käyttäjä päättää täyttää jonkin verkkolomakkeistamme, Standard Life Investments Limited ja muut Standard Life Aberdeen -ryhmän yritykset käyttävät hänen ilmoittamiaan henkilötietoja pystyäkseen vastaamaan hänen tiedusteluihinsa ja toimittaakseen hänelle tietoja tuotteista, joista käyttäjä on kiinnostunut. Tietoja saatetaan myös käyttää tiedustelun etenemisen valvontaan Standard Life Investments Limitedin sisällä ja tiedusteluun liittyvien tuotteiden myöhemmän myynnin kirjaamiseen. Saatamme niin ikään käyttää tietoja päivittääksemme internetsivustomme käyttäjää varten ja tiedottaaksemme hänelle tuotteista ja sivustolla tapahtuvista muutoksista, mikäli käyttäjä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut niistä.

Jos käyttäjä täyttää yksityissijoittajille suunnattua tuotetta koskevan hakemuslomakkeen, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited käyttää lomakkeessa annettuja henkilötietoja sijoitustoimenpiteen valmistelussaa ja hallinnoinnissa. Tähän sisältyvät käyttäjän valitseman rahaston tai rahastojen osakkeiden ostaminen, arvostustietojen välittäminen ja maksujen suorittaminen.

Jos käyttäjä on valtuuttanut talousneuvojan toimimaan puolestaan, ilmoitamme neuvojalle sijoitusta koskevat tarkat tiedot ja lähetämme hänelle tarvittaessa kopioita kirjeenvaihdosta, jotta hän pystyisi neuvomaan käyttäjää.

Yhtiömme noudattaa vastuullisia markkinointiperiaatteita, eikä luovuta käyttäjien tai heihin liittyvien muiden henkilöiden tietoja muille, Standard Life Aberdeen -ryhmän ulkopuolisille yrityksille. Standard Life Aberdeen -ryhmään kuuluvat yritykset saattavat ottaa yhteyttä käyttäjään tiedottaakseen tuotteistaan tai palveluistaan. Ellei käyttäjä tahdo saada markkinointimateriaaleja näin, hän voi ilmoittaa asiasta yhtiömme tietosuojakoordinaattorille kirjoittamalla osoitteeseen Data Protection Co-ordinator, Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh, EH1 2DH, Iso-Britannia tai ottaa yhteyttä tiedotteen lähettäneeseen Standard Life Aberdeen -ryhmän yhtiöön vastaavia yhteystietoja käyttäen (ja ilmoittaen koko nimensä, syntymäaikansa ja asiakasnumeronsa, jos se on tiedossa).

Tietosuojalain nojalla sivuston käyttäjällä on oikeus kirjoittaa tietosuojakoordinaattorille yllä mainittuun osoitteeseen ja pyytää kopiota hänestä säilytettävistä tiedoista. Pidätämme oikeuden veloittaa tietosuojalain mukaisen suurimman sallitun maksun näiden tietojen toimittamisesta. Mikäli tiedot ovat virheellisiä, käyttäjä voi pyytää niiden oikaisemista.

Mitä evästeet ovat ja mihin niitä käytetään?

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä parantamaan verkkosivuston suorituskykyä ja vierailijoiden käyttökokemusta.

Eväste sisältää tietoja, jotka tallennetaan tietokoneesi tai mobiililaitteesi kovalevylle. Se muistaa tietokoneesi tai mobiililaitteesi konfiguraatiota koskevat tiedot ja tunnistaa sinut, kun vierailet sivustolla uudelleen. Eväste tallentaa tietoja, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä moneen kertaan. Tämä parantaa selauskokemustasi verkkosivustolla.

Eväste ei yleensä sisällä henkilötietoja vaan selausta koskevia lisätietoja, kuten toimialueen, josta eväste on peräisin, sattumanvaraisen yksilöllisen tunnusnumeron ja evästeen eliniän (voimassaolon lopun).

Evästeet voivat olla joko ”pysyviä evästeitä” tai ”istuntoevästeitä”. Pysyvä eväste pysyy voimassa ja käytössä sen määritettyyn vanhenemispäivämäärään asti (ellei käyttäjä poista sitä ennen vanhenemispäivämäärää). Sen sijaan istuntoeväste vanhenee, kun käyttäjä sulkee selaimensa.

Käyttämämme evästeet

Tässä on luettelo käyttämistämme pääevästeistä ja niiden tarkoituksesta konsernimme verkkosivustoilla.

Nämä ovat anonyymejä verkkosivustojen vakioevästeitä, joilla voimme mitata, kuinka verkkosivustojamme käytetään. Käytämme näitä tietoja verkkosivustojemme kehittämiseen.

Eväste Nimi Evästeen tyypillinen sisältö Tarkoitus Kesto
Google analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Sattumanvaraisesti luotu numero ja tietoja siitä, kuinka sivulle saavuttiin (esim. suoraan vai linkin kautta, orgaanisen vai maksetun haun kautta) Sivustojen kehittämiseen tähtäävä seuranta Pysyvien ja istuntoevästeiden sekoitus

 

Käytämme näitä evästeitä, jotta voimme tarjota henkilökohtaisempaa ja entistä parempaa palvelua verkkosivustoillamme.

Eväste Nimi Evästeen tyypillinen sisältö Tarkoitus Kesto
Vastuuvapauslausekkeen tarkistus session_cookieundefined Tosi/epätosi Varmistaa, että sivuston vastuuvapauslauseke näytetään vain kerran istuntoa kohti Istunto
Kieliasetus ln en/fr-CA Seuraa käyttäjien ensisijaista kieliasetusta SLI:n sivustoilla Asetettu vanhenemaan kahden viikon kuluttua viime
Segmenttiasetus segment ifa/Kunde/
consultant/institutional/
etc
Varmistaa, ettei käyttäjän tarvitse valita segmenttia joka kerta, kun hän palaa segmentoidulle sivustolle Pysyvä
Lehdistötoimistotarkistus session_cookie_press Tosi/epätosi Varmistaa, että lehdistötoimisto-osion vastuuvapauslauseke näytetään vain kerran istuntoa kohti Istunto
Urat ASPSESSIONID Sattumanvaraisesti luotu numero Ulkoisen urasisällön ja -toiminnallisuuden tarjoajan asettama Istunto
Ylimääräinen työkaluseuranta fundNavigatorTracking Tosi/epätosi Seuranta Fun Navigation -työkalun parantamiseksi Asetettu vanhenemaan kahden viikon kuluttua viime asetusajankohdasta
Suojatun pääsyn valvonta JSESSIONID Salattu istuntoavain Välttämätön pääsylle SLI-sivustojen suojattuun sisältöön Istunto
Suojatun pääsyn valvonta JSESSIONIDSSO Salattu istuntoavain Välttämätön pääsylle SLI-sivustojen suojattuun sisältöön Istunto
Taulukkolajittelu jqCookieJar_tablesorter Otsikko + nouseva/laskeva Välttämätön sivustoilla käytettävissä olevien taulukkojen lajittelutoiminnallisuudelle Istunto

 

Standard Life voi käyttää ulkoisten mainostoimistojen palveluita tuotteitamme ja palveluitamme koskevien mainosten julkaisuun muilla verkkosivustoilla. Mainostoimistot voivat käyttää evästeitä mitatakseen mainonnan tehokkuutta ja tarjotakseen valikoivaa mainontasisältöä. Mainostoimistot voivat käyttää anonyymejä tietoja vierailuistasi meidän ja muiden tahojen verkkosivustoilla mutta eivät mitään henkilöllisyytesi paljastavia tietoja.

Eväste Nimi Evästeen tyypillinen sisältö Tarkoitus Kesto
Eyeblaster Vaihtelee Sattumanvaraisesti luotu numero Seurataan mainoskampanjoiden toteutumista Pysyvien ja istuntoevästeiden sekoitus

 

Mitä tietoja kerätään?

Käytämme pysyviä evästeitä, jos olet rekisteröitynyt johonkin verkkopalveluistamme tai ostanut tuotteen tai palvelun verkossa. Näiden evästeiden avulla voimme yksinkertaistaa sisäänkirjautumisprosessia ja tehdä siitä turvallisemman. Niiden avulla tietosi esitäytetään tarvittaessa verkkolomakkeisiimme, jolloin sinun ei tarvitse ilmoittaa tietoja uudelleen.

Kuinka näitä tietoja käytetään?

Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja verkkosivustomme käyttöä koskevien tietojen mittaamiseen. Saamme selville, millä sivustomme sivuilla vieraillaan ja kuinka monta vierailijaa käyttää verkkosivustomme eri osia. Näiden tietoja avulla voimme arvioida, kuinka hyödyllinen sivusto on vierailijoillemme, ja kehittää verkkosivuston käytettävyyttä jatkuvasti.

Lisätietoja Google Analytics keräämistä tiedoista on osoitteessa Google Analytics.

Käytämme pysyviä evästeitä joidenkin suojattujen verkkoasiakaspalveluiden yhteydessä. Näiden evästeiden avulla voimme yksinkertaistaa sisäänkirjautumisprosessia ja tehdä siitä turvallisemman.

Istuntoevästeitä voidaan käyttää tarvittaessa tietojesi esitäyttämiseen verkkolomakkeisiimme.

Kuinka evästeiden aktivointi poistetaan?

Voit poistaa käyttämiemme evästeiden aktivoinnin, jos selaimesi tukee tätä toimintoa. Jos haluat tarkistaa ja päivittää evästeasetuksesi, sinun tulee tietää, mitä selainta käytät (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari tai jokin muu) ja mikä selainversio on käytössäsi. Nämä tiedot löytyvät yleensä, kun avaat selaimen ja napsautat kohtaa ”Ohje” (Help) ja sitten ”Tietoja” (About). Avautuneesta ruudusta näet selaimesi version.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta on osoitteessa www.aboutcookies.org tai selaimesi ohjevaihtoehdoissa.

Voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa käyttämällä työkaluamme.

Muista, että evästeasetusten muuttaminen voi vaikuttaa negatiivisesti selauskokemukseesi. Jos olet esimerkiksi tehnyt tiettyjä asetuksia jollekin verkkosivustolle (muun muassa tallentanut kotipaikkasi saadaksesi tietoja paikallisista uutisista tai sääennusteista), selain ei enää muista kyseisiä asetuksia.

Kuinka evästeasetuksia voi muuttaa?

Hyväksytkö Standard Life Investmentsin evästeet?

Yksityisyytesi

Yksityisyytesi suojaaminen ja turvallisuutesi takaaminen verkkoympäristössä ovat toiminnassamme etusijalla: emme kerää henkilökohtaisia tietoja, joiden avulla henkilöllisyytesi voidaan tunnistaa.

Yksityisyyden suojaa ja sähköistä viestintää koskevat määräykset

Euroopan unionin 26. toukokuuta 2011 säätämä uusi tietoturvaa koskeva lainsäädäntö (Euroopan unionin uudet yksityisyyden suojaa koskevat lait) tarkoitti, että käyttäjien on hyväksyttävä evästeiden käyttö kaikilla verkkosivustoilla Isossa-Britanniassa.

Standard Life Aberdeen on tukenut yksityisyyttä koskeviin sääntöihin tehtäviä muutoksia, joiden tarkoituksena on suojata Internet-käyttäjien yksityisyys.

Tähän käytäntöön tehtävät muutokset

Päivitämme tätä eväste-/tietosuojakäytäntöä ajoittain ja suosittelemme, että tarkistat tämän käytännön määräajoin ja pidät itsesi ajan tasalla.

Yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan tätä käytäntöä koskevia mielipiteitäsi. Voit ottaa yhteyttä meihin verkkosivustomme tukitiimin kautta.

10. Sijoitussalkku

Esitetyt hinnat on tarkoitettu ainoastaan viitteellisiksi. Ne eivät ole todellisia hintoja, joiden mukaan osakkeita tai sijoituskohteita voidaan ostaa tai myydä.

Karttuvia rahasto-osuuksia tai osakkeita sisältäviä sijoitusinstrumentteja käytettäessä saadut tulot sijoitetaan uudelleen automaattisesti. Muissa sijoituksissa jaetut tulot maksetaan sijoittajalle, mikä näkyy tuotteen hinnassa.