Standard Life Investments

Tutkimusresurssimme

Meillä on runsaasti resursseja kiinteistötutkimuksessa. Olimme ensimmäisten joukossa Euroopassa, kun perustimme oman kiinteistötutkimustiimin vuonna 1990. Anne Breenin johtaman tiimin neljällä tutkijalla ja yhdellä rahastostrategiasta vastaavalla henkilöllä on poikkeuksellisen laaja ja syvällinen alan kokemus Euroopassa. Jokainen tutkijoista vastaa määrätystä maantieteellisestä alueesta. Yhdistämällä erikoisosaamisensa tutkijamme voivat antaa yleiskuvan markkinoiden tärkeimmistä muutostekijöistä ja kertoa näkemyksensä ja suosituksensa kiinteistörahastojen hoitajille. Tämän lisäksi käytämme myös globaalin strategian sekä osake- ja korkotiimien suosituksia muodostaessamme kokonaiskuvan kiinteistösijoitusten toimintaympäristöstä.

Dynaaminen tutkimusprosessimme auttaa meitä tunnistamaan tärkeimmät käännekohdat kiinteistösijoitusten sykleissä. Tämä prosessi muodostaa perustan yksityiskohtaisille maailmanlaajuisille tuottoennusteillemme, jotka ovat keskeinen osa kiinteistösijoituksia koskevaa Real Estate House View -katsaustamme. Ennusteet ja Real Estate House View katsaus tarkistetaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Niissä hyödynnetään asiantuntijoidemme tiivistä markkinoiden ja niiden muutostekijöiden seurantaa sekä rahastonhoitajien paikan päällä saamaa kokemusta. Real Estate House View -katsauksemme tukee varojen allokointia suorien kiinteistösijoitusten markkinoille, listattuihin kiinteistöyhtiöihin, epäsuoriin yksityisiin kiinteistöomistuksiin sekä johdannaisiin.

Anne Breen

Anne  Breen

Head of Real Estate Research & Strategy

Anne johtaa Standard Life Investmentsissä kiinteistömarkkinoiden tutkimiseen erikoistunutta tiimiä, joka edustaa alansa huippua Euroopassa. Tiimin tehtävänä on muun muassa ennustaa Ison-Britannian, Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan kiinteistömarkkinoiden kehitystä. Hänen tiiminsä vastaa kiinteistörahastojemme strategioista ja laatii säännöllisesti kiinteistömarkkinoita koskevia arvioita sekä kirjoittaa artikkeleita alan johtaviin julkaisuihin eli Global Outlook- ja Global Perspective -lehtiimme.