Standard Life Investments

Sijoitusprosessi

Sovellamme kiinteistösijoitusmahdollisuuksien arviointiin tehokasta ja toistettavissa olevaa prosessia. Sitä vahvistaa Focus on Change -filosofiamme, jolla pyrimme ennakoimaan muutokset markkinoissa ja kohteiden hinnoissa ennen kilpailijoitamme. Prosessimme koostuu seuraavista kolmesta avaintekijästä:

  • tutkimus
  • osakkeiden valinta
  • varainhoito.

Huolellista tutkimustyötä

Tutkimme globaaleja kiinteistömarkkinoita tinkimättömästi, koska uskomme, että parhaat mahdollisuudet avautuvat sijoituksissa, joista meillä on vahva näkemys. Kun ymmärrämme mikä on tuottoisaa ja seuraamme jatkuvasti muutoksia, pystymme ennakoimaan kiinteistöjen hintamuutokset ja varmistamaan asiakkaillemme erinomaisen tuoton.

Erikoistunut tutkimustiimimme – yksi vakiintuneimmista Euroopassa – analysoi jatkuvasti globaaleja markkinoita ja etsii parhainta tuottoa tarjoavia markkinoita ja sektoreita. Tiimin tutkimustyön avulla laadimme Real Estate House View -katsauksen, joka sisältääarvioita yli 100 markkinan tarjoamista tuotoista ja antaa arvokasta tietoa sijoitustiimillemme. Nämä näkemykset ohjaavat osakevalintoja, varojen kohdentamista ja varainhoitoa kaikissa salkuissamme.

Tarkkaa osakkeiden valintaa

Oikeiden osakkeiden valinta vaikuttaa ratkaisevasti sijoituksesta saatuihin tuottoihin. Siksi salkkuihimme päätyvät vain kaikkein houkuttelevimmat sijoituskohteet. Tutkimme tarkoin jokaisen mahdollisen sijoituskohteen ottaen huomioon sijainnin, paikallisten markkinoiden muutostekijät, fyysisen kunnon ja tulojen laadun. Valitsemme vain ne kohteet, jotka antavat sijoittajille oikean mahdollisuuden pääoman ja tulojen kasvuun pitkällä aikavälillä. Kokomme ja maineemme ansiosta pääsemme lisäksi hyödyntämään parhaimmistoon kuuluvia sijoitusmahdollisuuksia.

Valveutunutta varainhoitoa

Hallinnoimme ja seuraamme jokaista sijoitusta huolellisesti ja pyrimme tuottamaan jatkuvaa lisäarvoa. Teemme jatkuvasti arvioita kaikista salkkuihimme kuuluvaista kohteista ja realisoimme niiden tuottoarvoa aktiivisen sijoitustenhallinnan avulla. Tähän voi kuulua maksullisten palveluiden tarjonta vuokralaisille, tyhjien tilojen vuokraaminen ja hyvien vuokraehtojen neuvotteleminen. Yhdessä kokeneen kehitystiimimme kanssa voimme myös pyrkiä kehittämään tai peruskorjaamaan rakennuksia. Kehitystiimin vastuulla on mahdollisuuksien toteuttaminen ja projektien tehokkaan hallinnan varmistaminen. Aktiivisen kiinteistönhallinnan kokonaistavoitteena on parantaa sijoitustuottoja.