Standard Life Investments

Riskienhallinta ja -valvonta

Asianmukainen riskienhallinta ja -valvonta ovat kaikille sijoitussalkuille elintärkeä seikka, jotta sijoittajat eivät altistuisi tarpeettomille riskeille. Valvomme ja hallitsemme riskejä tarkasti useammalla eri tasolla, yksittäisistä salkuista yritystason riskeihin. Yhdistelmäsalkkujemme kohdalla vaaditaan erityisesti, että ymmärretään salkun riskit ja se, kuinka kaikki sijoituspositiomme saattavat olla vuorovaikutuksessa salkun kanssa. Tästä syystä meillä on omistautuneita riskiasiantuntijatiimejä, joiden tehtävänä on tukea lukuisten yhdistelmätuotteiden hoitajiamme.

Asianmukainen riskienhallinta ja -valvonta ovat kaikille sijoitussalkuille elintärkeä seikka, jotta sijoittajat eivät altistuisi tarpeettomille riskeille. Valvomme ja hallitsemme riskejä tarkasti useammalla eri tasolla, yksittäisistä salkuista yritystason riskeihin. Yhdistelmäsalkkujemme kohdalla vaaditaan erityisesti, että ymmärretään salkun riskit ja se, kuinka kaikki sijoituspositiomme saattavat olla vuorovaikutuksessa salkun kanssa. Tästä syystä meillä on omistautuneita riskiasiantuntijatiimejä, joiden tehtävänä on tukea lukuisten yhdistelmätuotteiden hoitajiamme.

On olemassa neljä eri ryhmää, jotka osallistuvat yhdistelmäriskien hallintaprosessiimme.

  • Yhdistelmäriski- ja strukturointitiimi on olennainen osa useisiin eri luokkiin sijoittavaa tiimiä (MAIT). Se tarjoaa yhdistelmävarainhoitajillemme jatkuvaa tietoa salkkujen riskiprofiileista ja yksittäisistä sijoituspositioista. Riskiasiantuntijat käyttävät sekä omia että toimialan vakiotyökaluja riskien mittaamiseen ja valvomiseen.
  • Sijoitusriski-tiimi toimii MAIT:sta riippumatta ja valvoo Standard Life Investmentsin kaikkien salkkujen suorituksia ja riskejä.
  • Toinen MAIT:sta riippumattomasti toimiva tiimi on Sijoitushallinto-tiimi, joka varmistaa sijoitusprosessimme johdonmukaisuuden ja koskemattomuuden kutakin yksittäistä salkkua kohden.
  • Riski- ja altistuskomitea valtuuttaa kaikki sijoitusinstrumentit ja vastapuolet, joita saatetaan käyttää, sekä valvoo altistuksia.

Lisäksi suoritamme päivittäin laajoja tarkistuksia varmistaaksemme kaikkien salkkujemme vankan hinnoittelun riippumattomalta hallinnoijaltamme ja valvojaltamme.