Standard Life Investments

Yhdistelmäsijoitusvalmiuksia ja asiantuntemusta

Standard Life Investment on eturintamalla useisiin eri luokkiin sijoittamisen ja innovatiivisten tuotteiden kehittelyn alalla, joissa tavoitteena on antaa kohdennettua tuottoa tiukalla riskirajalla. Tästä syystä kasvava määrä sijoittajia luottaa meihin.

Yhdistelmäratkaisumme sisältävät:

  • absoluuttisen tuoton strategioita, joiden tavoitteena on antaa vuositasolla positiivista tuottoa markkinoiden suunnasta riippumatta.
  • tehostetun hajauttamisen strategioita, jotka pyrkivät tuottamaan keskipitkällä aikavälillä osakkeidentapaista tuottoa vähemmällä riskillä kuin sijoitus pelkkiin osakkeisiin
  • riskiin perustuvia salkkuja, jotka ovat räätälöity tarjoamaan sijoittajille heidän omaan sijoitustyyliinsä ja riskinsietoonsa perustuvaa sijoittamista
  • perinteisiä, tasapainoisia salkkuja, jotka hajauttavat sijoituksia moniin eri omaisuusluokkiin
  • velvoitelähteisten sijoitusten (LDI) strategiat, joilla pyritään saamaan riittävästi varoja täyttämään kaikki nykyiset ja tulevat velvoitteet.

Monien yhdistelmäsalkkujen menestykselliseen hoitamiseen vaaditaan poikkeuksellisen laajaa ja ammattitaitoista sijoitusvalmiutta. Meillä on runsaasti kokemusta ja monimuotoista lahjakkuutta kaikkien omaisuusluokkien kohdalla – mukaan lukien osakkeet, korkosijoittaminen, kiinteistöt, rahamarkkinat ja pääomasijoitukset.

Rakentaaksemme yhdistelmäsalkkumme olemme koonneet tiimin, joka koostuu yli 30 ammattitaitoisesta ja lahjakkaasta ammattilaisesta. Olemme koonneet tiimin, jossa on asiantuntemusta monelta eri tieteenalalta, kuten taloudesta, riskienhallinnasta ja yhdistelmäsalkkujen hoitamisesta. Nämä asiantuntijamme käyttävät maailmanlaajuisen omaisuusluokkatiimimme tietoa ja hyötyvät Standard Life Investmentin satojen sijoitusammattilaisten yhteisestä osaamisesta.

Meillä on lisäksi runsaasti kokemusta yhdistelmäsalkkujen hoitamisesta eri luokkiin sijoittamisen hyväksi todistetulla prosessilla ja tehokkaalla riskienhallintainfrastruktuurilla. Vuonna 2005 kehitimme esimerkiksi absoluuttisen tuoton lippulaivasalkkumme osana yhdistelmäratkaisua, jolla pyrittiin puuttumaan emoyhtiömme Standard Life -konsernin henkilöstön eläkejärjestelmän alijäämään. Tämä osoittautui niin tehokkaaksi, että saatoimme sen sittemmin ulkoistenkin sijoittajien ulottuville.

Tämän menestyksen pohjalta jatkamme lisääntyvien resurssien käyttöä yhdistelmäsalkkuvalmiuksiamme varten sekä laajentamaan tuotevalikoimaamme. Suorana reaktiona asiakkaidemme tarpeisiin olemme suunnitelleet valikoiman absoluuttisen tuoton, riskiluokiteltuja ja tehostetun hajauttamisen salkkuja, jotka tarjoavat valikoiman suorituskykyprofiileja.