Standard Life Investments

Global Focused Strategies

Global Focused Strategies (GFS) on absoluuttisen tuoton salkku, jonka tavoitteena on tuottaa positiivista suorituskykyä vuosittain, riippumatta siitä, ovatko markkinat nousussa vai laskussa. Se tavoittelee tuottoa käteisenä* + 7,5 % vuosittain, mitattuna kolmen vuoden liukuvissa jaksoissa.

Tällaisen suoritustavoitteen saavuttamiseksi GFS yhdistää parhaat sijoitusideamme sekä makro- että mikrotasolla. GFS voi esimerkiksi hyödyntää makrotaloudellista osaamistamme samalla tavalla kuin muut absoluuttisen tuoton salkkumme tekevät. Lisäksi, tarkemmin keskittyneenä salkkuna, GFS voi toteuttaa strategioita yksittäisellä arvopaperitasolla osakkeiden, korkojen, kiinteistöjen ja rahamarkkinoiden kohdalla.

Siksi GFS:llä on laaja sijoitusvapaus sijoittaa eri omaisuusluokkien välillä ja etsiä erilaisia sijoitusstrategioita, joiden uskomme antavan lisäarvoa kahdesta kolmeen vuoteen kestävässä aikavälissä. Samalla GFS:n on noudatettava tiukkaa riskien rajoittamista – ennakoimme sen antavan tavoitettua tuottoa 6–12 %:n volatiliteetilla tai laajemmin 1/2–2/3 maailmanlaajuisten osakkeiden riskistä. Toteuttaessaan sijoituspositioita GFS voi laajalti käyttää johdannaisia sekä parantaakseen tuottoa että vähentääkseen riskejä.

Global Focused Strategies -salkun hyödyt

  • Mikro- ja makronäkymien fuusio – GFS luodaan yhdistämällä yhdistelmämakronäkymiä erikoistuneisiin arvopaperitietoihin, jotka kattavat osakkeita, kiinteitä korkoja, kiinteistöjä ja rahamarkkinoita.
  • Korkea tuottotavoite – GFS tavoittelee aggressiivisille sijoituksille tyypillistä absoluuttista tuottoa, joka on huomattavasti suurempi kuin ennakoitavissa oleva pitkän aikavälin osakeriskin preemio.
  • Korreloimaton tuotto – GFS:llä on alhainen korrelaatio omaisuuteen, kuten osakkeisiin ja muihin absoluuttisen tuoton salkkuihin. Se saattaa näin ollen olla hyödyllinen komponentti sijoittajille, jotka pyrkivät hajauttamaan salkkuaan ja parantamaan tuottoa.

* Käteinen määritellään 6 kuukauden EURIBORina