Standard Life Investments

Global Absolute Return Strategies

Global Absolute Return Strategies (GARS) -salkun tavoitteena on antaa sijoittajille positiivista sijoitustuottoa kaikissa markkinaolosuhteissa. Pyrkimys on tarjota samaa tuottoa kuin mitä perinteisesti on saavutettu tavanomaisilla pitkäaikaisilla osakesijoituksilla, mutta vähemmällä epävarmuudella kuin pelkillä osakesijoituksilla.

GARS tavoittelee käteistä* +5 % vuodessa (ennen maksuja) kolmen vuoden liukuvissa jaksoissa. Tämä on yhdenmukaista osakkeista saatujen pitkän aikavälin tuottojen kanssa ja ennakoimme saavuttavamme tämän tavoitteen vain 1/3 –1/2 osakkeiden volatiliteetista.

Saavuttaakseen tavoitteensa GARS pyrkii saavuttamaan todellista hajautusta allokoimalla aktiivisesti monenlaisiin omaisuusluokka-altistuksiin. Perinteisen osakkeisiin, korkoihin ja kiinteistöihin sijoittamisen lisäksi GARS voi hakea tuottoa valuutoista, korkokannoista ja volatiliteetista.

Lisäksi GARS voi käyttää kehittyneitä sijoitusstrategioita, kuten suhteellista arvoa ja suunnattua tuottoa. Nämä strategiat voivat auttaa meitä ansaitsemaan rahaa, vaikka markkinat olisivat laskussa. Tällä tavoin pyrimme parantamaan tuottopotentiaalia ja tekemään sijoittajien sijoitusmatkasta tasaisemman. Valitsemme vapaasti strategioita eri maantieteellisistä sijainneista ja markkinoilta ja sijoitamme siellä, missä löydämme parhaat tuottonäkymät, riskirajoitteemme huomioon ottaen.

GARSin hyödyt

  • Mahdollisuuksia positiivisiin sijoitustuottoihin – GARS tavoittelee positiivista tuottoa markkinaolosuhteista huolimatta.
  • Tasaisempi sijoitusmatka – GARS pyrkii tuottamaan pitkäaikaisia, osaketason tuottoja mutta pienemmällä riskillä kuin osakesijoitukset yksinään.
  • Kokenut tiimi – GARSia hallinnoi kokenut ja palkittu useisiin eri luokkiin sijoittava sijoitustiimimme, johon kuuluu yli 30 ammattitaitoista ja kokenutta sijoitusalan ammattilaista.
  • Todellista hajauttamista – GARS sijoittaa monenlaisiin strategioihin eri omaisuusluokkien halki, jotta voidaan saada positiivisia tuottoja riippumatta markkinoiden suunnasta. Tästä syystä GARS tarjoaa laajaa salkun hajauttamista ja joustavuutta.

* Käteinen määritellään 6 kuukauden EURIBORina