Standard Life Investments

Absoluuttisen tuoton sijoittaminen

Perinteiset sijoitussalkut pyrkivät antamaan tuottoa sijoittamalla omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin tai näiden yhdistelmiin. Vaikka nämä omaisuusluokat ovat yleensä antaneet positiivista tuottoa pitkällä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä suorituskyky voi olla epävakaa ja tehdä sijoittajien sijoitusmatkasta epävarman ja hankalan.

Absoluuttisen tuoton salkut sen sijaan tavoittelevat markkinaolosuhteista riippumatta positiivista tuottoa. Tämä auttaa tasoittamaan sijoitustuottoja samalla parantaen salkun tuottopotentiaalia.

Jotta tämä olisi mahdollista, absoluuttisen tuoton salkut sijoittavat tyypillisesti moniin eri omaisuusluokkiin ja maantieteellisesti eri alueille salkun riskin hajauttamista varten.

Absoluuttisen tuoton salkut saattavat käyttää myös kehittyneitä sijoitusstrategioita. Esimerkkinä voidaan antaa suhteellisen arvon strategia, jolla voi ansaita rahaa riippumatta siitä, ovatko markkinat nousussa vai laskussa.

Standard Life Investments tarjoaa useita absoluuttisen tuoton salkkuja, jotka kaikki noudattavat eri luokkiin sijoittavaa sijoitusprosessiamme ja -filosofiaamme. Näistä salkuista jokaisella on erilainen sijoitusavaruus ja erillinen suorituskykytavoite.