Standard Life Investments

Absolute Return Bonds

Absolute Return Bonds -salkku tavoittelee käteistä* vuosittain +3 % (ennen maksuja) kolmen vuoden liukuvissa jaksoissa, joissa ennakoitavissa oleva volatiliteetti on alle 5 %. Tämä vastaa historiallisten joukkovelkakirjamarkkinoiden tuottotasoa, mutta on vähemmän epävarmaa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme todelliseen hajauttamiseen sijoittamalla moniin eri korkosijoitusmahdollisuuksiin sekä perinteisillä että kehittyneillä omaisuusstrategioilla. Näihin sisältyvät luotot, valtionlainat ja valuutat. Lisäksi käytämme säännöllisesti erilaisia tavanomaisia johdannaisia sijoitus- ja suojaustarkoituksiin.

Tuottopotentiaalia maksimoidaksemme yhdistämme laajan valikoiman makro- ja taktisia positioita luodaksemme strategiasalkun, joissa strategiat täydentävät toisiaan ja joissa ne on valittu nimenomaan toimiakseen hyvin yhdessä monenlaisissa taloudellisissa tilanteissa.

Absolute Return Bonds -salkun hyödyt

  • Alhaisen riskin joukkovelkakirjatuotot – tämä salkku pyrkii antamaan samantyyppistä tuottoa, kuin mitä sijoittajat saattavat odottaa pitkän aikavälin sijoituksesta maailmanlaajuisilla joukkovelkakirjamarkkinoilla, mutta matalammalla riskillä.
  • Kokeneet sijoitustiimit – tässä salkussa yhdistyvät yli 60 ammattilaisen korkosijoitustiimimme ja palkitun eri luokkiin sijoittavan sijoitustiimimme lahjakkuus ja osaaminen.
  • Suorituskykyä eri markkinaolosuhteissa – käyttämällä suunta- ja suhteellisen arvon strategioita salkku tavoittelee positiivista tuottoa, riippumatta siitä ovatko markkinat nousussa vai laskussa.

* Käteinen määritellään 3 kuukauden EURIBORina