Standard Life Investments

Kuinka sijoitamme

Sijoitustoiminnassamme noudatamme Focus on Change –filosofiaa. Sen mukaisestihuomioidaan, että eri muutostekijät vaikuttavat markkinoihin sijoitussyklin eri vaiheissa. Koska sijoitusfilosofia ei perustu vain kasvuun tai arvoon eikä välttämättä trendeihinkään, meillä on mahdollisuus menestyä tavallista paremmin koko sijoitussyklin ajan.

Focus on Change -sijoitusfilosofiamme pyrkii tunnistamaan ja ymmärtämään tärkeimpiä sijoituskohteiden markkinahintaan vaikuttavia muutostekijöitä sekä näiden taustoja. Tätä täydennetään analysoimalla sijoituskohteen hinnanmuodostusta – mitkä ovat hinnan keskeiset muutostekijät ja mitkä niitä koskevista odotuksista on jo huomioitu hinnassa. Tämän jälkeen keskitymme siihen, mikä on muuttumassa ja johtavatko nämä muutokset markkinaodotusten tarkistamiseen ja siten hinnanmuutokseen.

Yksi tärkeimmistä työkaluista luottojen laadun seuraamiseen on kehittämämme Credit Matrix -työkalu, jota käytetään luottojen pisteytykseen. Se auttaa tutkimuksemme priorisoinnissa tunnistamalla syvällistä analyysia vaativat osakkeet. Käytännössä Credit Matrix on auttanut tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa yrityksiä, jotka ovat myöhemmin joutuneet huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Prosessimme loppuvaiheessa valitsemme sijoituskohteet. Päätös perustuu makrotalouden trendeihin ja rahastonhoitajien suorittamaan joukkolainojen ja niitä liikkeeseen laskevien yritysten ja valtioiden perusteanalyysiin. Kaikissa tapauksissa tavoitteenamme on koota tehokkaasti hajautettuja salkkuja, joiden avulla sijoittajat voivat hyötyä sijoitusnäkemyksistämme.