Standard Life Investments

Korkosijoittamisen asiantuntemuksemme

Miksi Standard Life Investments?

Standard Life Investmentsin hallinnoimien varojen arvo on 96.9 miljardia* euroa, ja asiakaskuntamme laajenee koko ajan.

Kokemuksemme ja osaamisemme avulla asiakkaamme saavat jatkuvaa tuottoa sijoituksilleen. Asiantuntemuksemme kattaa maailman tärkeimmät korkomarkkinat, mukaan lukien valtion, investointiluokan yritysten ja kehittyvien markkinoiden joukkolainat, suurituottoiset luotot ja inflaatioon sidotut joukkovelkakirjalainat.Tämän ansiosta pystymme tarjoamaan laajan valikoiman korkosijoitusstrategioita perinteisistä viiteindeksilähtöisistä velvoitepohjaisiin tai absoluuttiseen tuottoon perustuviin strategioihin.

Toimintatapamme

Menestyksemme perustuu vahvaan johtajuuteen ja joukkolaina-asiantuntijoiden tiiviiseen tiimiin, joka noudattaa Standard Life Investmentsille ominaista sijoitusprosessia. Tiimissä kannustetaan nopeaan ja reagoivaan päätöksentekoon, jonka tukena on lisäksi osake-, kiinteistö- ja strategia-asiantuntijoidemme aktiivinen osallistuminen.

Olemme kehittäneet kvantitatiivisia malleja varmistaaksemme, että keskitämme tutkimuksemme tärkeimpiin muutostekijöihin. Standard Life Investmentsin oma Credit Matrix -yritysjoukkolainakirjamalli on auttanut suuresti viime vuosina heikkotuottoisten joukkolainojen välttämisessä.

Standard Life Investmentsin tehokkaassa riskinhallintaprosessissa korostetaan sisäisiä prosesseja ja valvontaa. Tämä edistää yhtenäistä sisäistä kulttuuria, jossa korkeat ammatilliset arvot ja rehellisyys korostuvat.

*Lähde: Standard Life Investments, tilanne 31/12/2017
The exchange rate as at 31/12/2017 £1=€1.126540