Standard Life Investments

Korkotiimimme

Yli 50 korkosijoitusammattilaisen tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä kollegojensa kanssa strategia-, osake- ja multi-asset-yksiköissä ja hyödyntää myös rahamarkkina- ja kiinteistötiimiemme osaamista. Tämän ansiosta sijoitustemme tuottokehitys on asiakkaidemme odotusten mukaisesti vakaata ja luotettavaa.

Standard Life Investmentsissä yhdistetään salkunhoitajan ja analyytikon roolit. Mielestämme tämä on paras tapa varmistaa, että eri omaisuusluokkien asiantuntijat (maa-, inflaatio- ja luottosektorianalyytikot) osaavat arvioida omaisuusluokkiensa arvon suhteessa muihin luokkiin.