Standard Life Investments

Sijoitusfilosofia ja -prosessi

Selväpiirteinen sijoitusfilosofia

Sovellamme selväpiirteistä Focus on Change -sijoitusfilosofiaamme tunnistaaksemme sijoituskohteen markkinahintaan vaikuttavat avaintekijät sekä vaikuttimet, joita muut eivät ehkä huomaa. Periaatteessa pyrimme näkemään poikkeukset eri yritysanalyysien välillä. Parhaiksi tilaisuuksiksi olemme havainneet tilanteet, joista meillä ei ole ainoastaan vahva näkemys vaan myös suuri varmuus tulevista markkinaodotusten muutoksista.

Perusteellinen sijoitusprosessi

Sijoitusprosessimme etenee alhaalta ylöspäin ja pyrkii löytämään todellista potentiaalia omaavat tilaisuudet. Käynnit yhtiöissä ovat olennainen osa tätä prosessia, ja itse asiassa niistä syntyy valtaosa yleisestä näkemyksestä poikkeavista näkemyksistämme. Kokomme ja maineemme varmistavat sen, että meillä on ensiluokkaiset yhteydet yrityksiin. Käymme keskustelua säännöllisissä tapaamisissa sekä tärkeimpien päättäjien kanssa.

Osakevalinta ja -suositukset

Jokainen sijoitusidea on perusteltava vastaamalla viiteen kysymykseen, jotka ovat yhteisesti käytetyn sijoituskielen perusta. Kun analyytikko on tutkinut jotakin osaketta, se joutuu tämän jälkeen hänen kollegojensa tarkan arvioinnin kohteeksi, jossa "osta"-ideat tutkitaan ja ostosuositusta koskevan käsityksen varmuus, merkittävyys ja aikataulu arvioidaan.

Salkun rakentaminen

Salkkumme rakennetaan alhaalta ylöspäin -näkökulmasta, ja ne heijastavat käsitystämme kustakin osakkeesta. Tarkkailemme jatkuvasti salkkujamme varmistaaksemme, että ne täyttävät aina niille asetetut tavoitteet määritettyjen riskirajojen mukaisesti. Meillä on omat riskinhallintatiimit, ja rahastonhoitajillamme on aktiivinen rooli riskienhallinnassa.