Standard Life Investments

Yhteinen sijoituskielemme

Olemme maailmanlaajuinen sijoitusyhtiö. Sijoitusideoiden yhtenäinen dokumentointi ja viestintä on näin ollen erityisen tärkeää.

Varmistamme, että ideamme testataan huolellisesti sekä jaetaan mantereiden välillä. Jäsennämme sijoitusideat viiden avainkysymyksen avulla ja tarjoamme siten yhteisen sijoituskielen kaikille omaisuuslajeille.

 • Mitkä ovat tärkeimmät muutostekijät?
  Meidän on kyettävä tunnistamaan ja ymmärtämään tärkeimmät sijoituskohteen markkinahintaan vaikuttavat tekijät. Uudet muutostekijät ovat erityisen tärkeitä.
 • Mikä on muuttumassa?
  Keskitymme näiden tärkeiden muutostekijöiden (esim. kilpailuympäristö, kysynnän muutokset, hallinnolliset muutokset ja tulos) dynamiikkaan.
 • Mitkä odotukset on jo hinnoiteltu?
  Analysoimme, mitä tulevaisuuden odotuksia markkinat ottavat huomioon sijoituskohteen hinnassa.
 • Miksi markkinat muuttavat mieltään näiden odotusten suhteen?
  Meidän on voitava luottaa siihen, että ennustamamme muutokset (joita markkinat eivät odota) riittävät aiheuttamaan sijoituskohteen uudelleenhinnoittelun markkinoilla.
 • Mikä tekijä laukaisee muutoksen?
  Meidän on tiedettävä, että uuden hinnoittelun laukaisevat tekijät ovat olemassa ja että ne ovat sijoitusaikavälimme sisällä.